Blog

Înscriere divorț pronunțat în strainătate, state UE sau state care nu sunt în UE.

Înscriere divorț pronunțat în strainătate, state UE sau state care nu sunt în UE. Divorț.

Actele necesare înscrierii divorțului pronunțat în strainătate, sunt următoarele:

1. Hotărârea judecătorească definitivă și tarducere legalizată și dacă este necesar apostilată, în original.

2. Declarațiile notariale din partea soților, dacă sunt cetățeni români, sau numai un soț, cetățean român, cu privire la numele purtat după divorț, în situația în care în hotărârea judecătorească procurată din străinătate nu se face referire la numele soților după divorț.

3. Certificatul de casatorie, în original.

4. Copie CI.

5. Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă a Tribunalului Municipiului București sau un tribunal judiciar competent prin care se recunoaște hotărârea pronunțată în străinătate atunci când divorțul a fost pronunțat în țările care nu sunt membre EU.

6. Procura notarială de reprezentare, în cazul în care actele se depun prin mandatar.

7. Aprobarea de înregistrare a mențiunii de divorț dată de DGEP, în cazul în care divorțul a avut loc în străinătate,  pentru statele membre ale Uniunii Europene.

În funcție de fiecare caz în parte, actele necesare, indicate mai sus, pot fi completate și cu alte acte suplimentare, cum ar fi:

* Hotărârile iniţiate şi pronunţate înainte de data de 01.08.2022 care NU oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, în special caracterul definitiv al acesteia, precum şi data la care devine executorie trebuie să fie însoţite:

    • fie de Anexa I la Regulamentul CE nr. 2201/2003 din 27.11.2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială eliberat în temeiul articolului 39;
    • fie de Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

* Hotărârile iniţiate şi pronunţate după data de data de 01.08.2022 vor fi însoţite NUMAI de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri