Blog

Constatarea caracterului abuziv și nulității absolute a clauzelor nelegale ce fac obiectul Contractelor de credit bancar.

Constatarea caracterului abuziv și nulității absolute a clauzelor nelegale ce fac obiectul Contractelor de credit bancar. Posibilitatea de anulare a clauzelor prin intermediul instanței de judecată.

Art. 4 alin. (2) din Legea 193/2000 prevede că: „O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv".

Aşadar, dacă în urma analizei dosarului, banca indică tipul de produs bancar în care s-ar incadra clientul, dacă banca indică tipul de dobândă, dacă banca indică tipul de comision, atunci se prezumă că aceasta modalitate este una nenegociată direct cu consumatorul așa cum arată legiuitorul.

Or, textul de lege incident, anume art. 4 alin. (1) din Legea 193/2000 stabilește că: „ O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerata abuzivă, dacă prin ea insăși sau împreună cu alte prevederi contractuale creează în detrimentul consumatorului și contrar cerinţelor bunei - credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părtilor".

În aceste condiții, de exemplu clauzele privind comisionul si dobânda penalizatoare sunt, de fapt, veritabile clauze penale interzise de legea civilă în contractele de împrumut cu dobândă.

Pentru a fi catalogată ca abuzivă o clauză contractuală trebuie să îndeplinească în mod cumulativ două cerinţe:

- să nu fi fost negociată şi

- să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorilor şi contrar cerinţelor bunei credinţe.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri