Drept societar

Drept societar

Drept societar

Servicii de consultanta si redactare acte:

Consultanta infiintare societati sau modificare societati; redactare acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, decizii ale asociatului unic, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si orice alte acte modificatoare ale actului constitutive al unei societati;


Redacatare acte necesare si reprezentare pentru numire sau revocare administrator,  majorare capital social cu aport in natura sau numerar,  reducerea capitalului social, schimbare sediu social; redactare acte schimbare denumire firma si schimbare de certificat de inregistrare in urma modificarii atributului fiscal,


Redactare acte necesare pentru infiintare punct de lucru, infiintare sucursala si filiala, radiere punct de lucru,  autorizare sau schimbare obiect principal de activitate sau completare obiect de activitate, suspendare activitate firma.


Servicii de reprezentare:

Reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului in vederea rezervarii denumire societatii, inregistrarii emblemei societatii, inregistrarii societatii sau mentiunilor necesare.


Reprezentare in vederea obtinerii de certificate constatatoare si de informatii punctuale de la Oficiul  Registrului Comertului.


Alte servicii:

Consultanta si reprezentare infiintari Persoane Fizice Autorizate.