Blog

Prescriptia dreptului material la actiune

Prescriptia dreptului material la actiune Mostenire

In cazul mostenirii prescriptia extinctiva curge de la momentul nasterii dreptului material la actiune in temeiul art. 7 alin. 1 din Decretul 167/1958 privind prescriptia extinctiva, respectiv de la momentul la care mostenitorul a acceptat mostenirea. In acest sens sunt si dispozitiile art. 2533  alin 2 din Codul civil care prevad ca prescriptia nu curge contra mostenitorului defunctului atata timp cat acesta nu a acceptat mostenirea sau atata timp cat nu a fost numit un curator care sa ii reprezinte interesele.

Aceasta teorie este sustinuta in practica de catre instante prin aceea ca prin sentinte pronuntate instantele au retinut ca, prin deces, termenul de 3 ani se suspenda pana la momentul declaratiei de acceptare a mostenirii facuta de catre mostenitorul in drept.

Conform noilor dispozitii din Codul Civil, acceptarea mostenirii se poate face in termen de 1 an calculat de la data deschiderii mostenirii.
Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri