Blog

Recunoasterea ONG in Romania

Recunoasterea ONG in Romania

Aceasta recunoastere se face, conform art 76 din OUG nr. 26/2000, sub conditia reciprocitatii, pe baza de aprobari prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului, daca sunt valabil constituite in statul a carui naţionalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania.

Pe scurt, actele necesare pentru aceasta procedura trebuie depuse in copii autentificate sau traduceri legalizate si sunt urmatoarele:
   a) actul de constituire in statul a carui naţionalitate o are persoana juridica straina;
   b) statutul, daca exista;
   c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea in Romania;
   d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezintă persoana juridica straina;
   e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice solicitante.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri