Dreptul muncii

Dreptul muncii Dreptul muncii

Dreptul muncii

Servicii de consultanta, redactare acte, asistare si reprezentare:

Consultanta juridica privind aspecte ale relatiilor contractuale de munca, reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente in solutionarea litigiilor de munca, legalizare si executare sentinte judecatoresti.


Negociere si intocmire contracte colective de munca, la nivel de unitate si a regulamentelor de ordine interioara; asistenta in negocierea contractelor de munca, la intocmirea contractelor,  a fisei postului pentru salariatii societatii, a acordurilor imcheiate intre salariati si angajator si intocmirea notificarilor.


Consultanta privind redactarea clauzelor de exclusivitate, de calificare profesionala, de mobilitate sau confidentialitate.