Blog

Înscriere divorț pronunțat în strainătate, state UE sau state care nu sunt în UE.

Înscriere divorț pronunțat în strainătate, state UE sau state care nu sunt în UE.

Acte necesare uzuale: - hotărârea de divort legalizată și după caz apostilată, în original; - certificat de casătorie, în original; - hotărârea de recunoaștere a hotărârii de divort, numai pentru statele care nu sunt membre UE. - copie carte de identitate. - procura de reprezentare.

mai mult...

Constatarea caracterului abuziv și nulității absolute a clauzelor nelegale ce fac obiectul Contractelor de credit bancar.

Constatarea caracterului abuziv și nulității absolute a clauzelor nelegale ce fac obiectul Contractelor de credit bancar.

Contractele de credit cu dobândă variabilă trebuie sa conţină o clauză care sa confere dobânzii un caracter cert determinabil pentru viitor. Acest caracter presupune că părţile angrenate în contract să poată, la momentul exigibilităţii obligaţiei ce prezintă obiectul contractului, să determine în mod obiectiv întinderea acesteia (cuantumul dobânzii).

mai mult...

Contestație privind durata de solutionare a procesului penal.

Contestație privind durata de solutionare a procesului penal.

Se poate introduce o contestatie la instanța de judecată prin care să se solicite să se stabilească un termen rezonabil în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327 din Cod pr.pen.

mai mult...

Termen de contestare a Deciziei prin care angajatorul inceteza raportul de munca prin acordul partilor.

Termen de contestare a Deciziei prin care angajatorul inceteza raportul de munca prin acordul partilor.

Practica a statuat ca, atunci cand este atacata o decizie privind incetarea contractului de munca prin acordul partilor, termenul de prescriptie incident este termenul general de 3 ani, la care se refera art. 268 alin. (2) din Codul muncii.

mai mult...

Indemnizatie acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj!

Indemnizatie acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj!

Persoanele îndreptăţite depun, la agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, prin poşta electronică, la agenţia teritorială, o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere.

mai mult...

Cine poate avea calitate de șomer?

Cine poate avea calitate de șomer?

Beneficiar al indemnizatiei de somaj - poate fi persoana în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situaţii: a) a devenit şomer, respectiv persoana nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (venituri mai mici de 500 lei).

mai mult...

Obligatia de declarare a beneficiarului real. Modalitati de depunere a declaratiei. Sanctiunea in caz de nedepunere a declaratiei.

Obligatia de declarare a beneficiarului real. Modalitati de depunere a declaratiei. Sanctiunea in caz de nedepunere a declaratiei.

Persoanele juridice supuse înregistrării la Registrul Comerțului au obligatia sa depuna la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare a declarației.

mai mult...

Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.

Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.

Persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis se pot adresa fie Comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, fie instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

mai mult...

Asigurarea de malpraxis in sistemul medical.

Asigurarea de malpraxis in sistemul medical.

Au obligatia de a incheia o asigurare de malpraxis personalul medical care poate fi : medicul, medicul stomatolog, farmacistul, asistentul medical şi moaşa care acordă servicii medicale;

mai mult...

Titlu executoriu - acord de mediere – modificari 2019

Titlu executoriu - acord de mediere – modificari  2019

Acordul de mediere verificat şi atestat de către avocaţii părţilor, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor este titlu executoriu.

mai mult...