Litigii cu profesionisti

Litigii cu profesionisti Drept comercial

Litigii cu profesionisti

Servicii de consultanta:

Consultanta referitoare la contractele incheiate intre profesionisti, precum si in legatura cu orice disputa nascuta referitoare la desfasurarea optima a activitatii societatii inclusiv in legatura cu angajatii societatii;


Intocmirea, negocierea, modificarea contractelor avand ca obiect: vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, distributie, parteneriat, imprumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipoteca, cesiune, constructii, intretinere, precum si orice alt contract de prestari-servicii;


Asistenta sau reprezentare in fata instantelor de judecata pentru litigii intre profesionisti, inclusiv in materia procedurilor de insolventa initiate in baza Legii nr. 85/2006;


Redactarea de cereri in vederea recuperari creantelor prin procedura ordonantei de plata, procedura cererilor cu valoare redusa si/sau procedura prevazuta de dreptul comun;


Operatiuni in temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:

Consultanta privind infiintarea de asiciatii si/sau fundatii, in temeiul O.G. nr. 26/2000 privind asociatii si fundatii prin coroborare cu alte legi speciale;


Consultanta privind modificari asupra asociatiilor si fundatii deja infiintate;


Infiintari/modificari asociatii si fundatii;


Redactare act constitutiv si statut asociatii si fundatii;


Reprezentare in vederea inregistrarii modificarilor asupra asociatiei/fundatiei privind  schimbare membrii fondatori; schimbare sediu social/punct de lucru; schimbare denumire; modificarea obiectului de activitate/scopului etc;