Blog

Cadrul legal voluntariat.

Cadrul legal voluntariat. Unde, cum si cine il poate efectua?

In prezent voluntariatul este reglementat de Legea nr. 78/2014, lege care prevede posibilitatea persoanelor fizice de a desfasura activitati de voluntariat in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ.


Confom art. 9 din Legea nr. 78/2014, activitatea de voluntariat se desfasoara in urma unei cereri din partea institutiei publice, prin care aceasta isi manifesta disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Cererea se realizeaza printr-un anunt public. Institutia are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, in conditiile prevazute in statutul acesteia, in functie de tipul de activitate desfasurata.


Ceea ce este important sa stim este ca:

a) voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si institutia publica iar obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine institutiei. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

b) contractul de voluntariat trebuie inregistrat in registrul de evidenta a voluntarilor tinut de institutie. Asta inseamna ca trebuie sa existe un registru in acest sens.

c) contractul de voluntariat trebuie sa fie insotit de o fisa de voluntariat si fisa de protectie a voluntarului.

d) contractul de voluntariat trebuie sa contina urmatoarele clauze:

- datele de identificare ale partilor contractante;

- descrierea activitatilor pe care urmeaz sa le presteze voluntarul;

- timpul si perioada de desfasurare a activitatii de voluntariat;

- drepturile si obligatiile partilor,

- stabilirea cerintelor profesionale, a abilitatilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sanatate, confirmate prin certificate de sanatate sau alte documente;

- conditiile de reziliere a contractului.


De asemenea trebuie stiut ca, daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea contractului, acesta inceteaza de plin drept. Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, in conditiiile stabilite prin contractul de voluntariat. 

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri