Blog

Contestație privind durata de solutionare a procesului penal.

Contestație privind durata de solutionare a procesului penal. Rezolvarea plângerii într-un termen rezonabil.

Prin art. 4881 din Cod pr.pen., legiuitorul a stabilit că, citez:

„(1)Dacă activitatea de urmărire penală sau de judecată nu se îndeplineşte într-o durată rezonabilă, se poate face contestaţie, solicitându-se accelerarea procedurii.

(2)Contestaţia poate fi introdusă de către suspect, inculpat, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În cursul judecăţii, contestaţia poate fi introdusă şi de către procuror.

(3)Contestaţia poate fi formulată după cum urmează:

a)după cel puţin un an de la începerea urmăririi penale, pentru cauzele aflate în cursul urmăririi penale;

b)după cel puţin un an de la trimiterea în judecată, pentru cauzele aflate în cursul judecăţii în primă instanţă;

c)după cel puţin 6 luni de la sesizarea instanţei cu o cale de atac, pentru cauzele aflate în căile de atac ordinare sau extraordinare.

(4)Contestaţia poate fi retrasă oricând până la soluţionarea acesteia. Contestaţia nu mai poate fi reiterată în cadrul aceleiaşi faze procesuale în care a fost retrasă.„

Asta înseamnă că de fiecare data când o plangere nu se soluționeaza în termenul de un an calculat de la data inregistrarii plangerii, se poate introduce o contestatie la instanța de judecată  prin care să se solicite să se stabilească un termen rezonabil în care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327 din Cod pr.pen.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri