Blog

Donatie sau sponsorizare?

Donatie sau sponsorizare? Cum sa alegem? Avantaje

Donatia, sub sanctiunea nulitatii absolute se incheie in forma autentica, respectiv in fata notarului public. Exista, totusi, o exceptie de la aceasta regula atunci cand valoarea bunului ce dorim sa il donam are o valoare mai mica de 25.000 lei, caz in care putem opta pentru varianta darului manual. In acest caz partile pot intocmi un act de predare - primire a bunului, sub semnatura privata.
Contractul de sponsorizare, de asemenea, poate fi ales, insa, cu respectarea unor conditii, dintre care enumeram:
- bunurile sa nu provina din surse de la bugetul de stat;
- beneficiarul sponsorizarii sa fie o persoana fizica, juridica, inclusiv institutie sau autoritate publica fara scop lucrativ, care sa desfasoare in Romania sau care urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

- bunurile sa fie evaluate;

Sponsorizarea poate avea unele facilitati pentru sponsor si beneficiar prin aceea ca:
- se poate opta pentru promovare prin aceea ca oricare dintre parti are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului cu conditia sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica; sa nu se fie vorba de sponsorizari reciproce, intre rude sau sponsorizarea sa se faca de o persoana care conduce sau controleaza direct persoana sponsorizata.
- sponsorul poate beneficia de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabila. Asta inseamna ca, facilitatea  de 5% s-ar aplica asupra profitului impozabil lunar, cumulat de la inceputul anului, determinat potrivit legii. In cazul in care, insa, nu se inregistreaza profit, ci se inregistreaza pierdere dar au fost efectuate sponsorizari, atunci cota de 5% ramane fara aplicare.


Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri