Blog

Dreptul pacientului de a obtine acte medicale din dosarul medical.

Dreptul pacientului de a obtine acte medicale din dosarul medical. Reglementare legala.

Drepturile pacientului sunt reglementate de Legea nr. 46/2003, lege care prevedere la art. 24 dreptul pacientului direct, prin reprezentant legal sau prin imputernicit de a avea acces la datele medicale personale. Totodata prin acelasi art. se prevede ca pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie.

 

Ce demersuri trebuie depuse pentru a obtine actele medicale?

 

In vederea obtinerii acestor actelor, pacientul are obligatia de completa formularele model prevazute de lege (vezi mai jos), iar institutia spitaliceasca are obligatia de a preda copia actelor, conformate cu originalul, in termen de 48 de ore calculate de la data inregistrarii solicitarii.

 

Model Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale.

 

Către . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei medicale)

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea mea de sănătate şi la actele medicale efectuate:

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele reprezentantului legal), cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al pacientului* . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate:

* În cazul minorilor, majorilor fără discernământ şi a majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu.

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele împuternicitului), cod numeric personal . . . . . . . . . ., în calitate de împuternicit al pacientului* . . . . . . . . . . (numele şi prenumele pacientului), vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate:

* Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale.                   

            Documente medicale solicitate în copie:

            1.

            2.

            . . .

            X . . . . . . . . . .             Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

            (semnătura persoanei care a solicitat documentele medicale)

 

Model Declaraţie privind comunicarea documentelor medicale personale.

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., declar că mi-au fost înmânate în urma solicitării mele adresate instituţiei medicale . . . . . . . . . . (denumirea instituţiei medicale) copii ale următoarelor documente:                

            Documente medicale înmânate în copie:

            1.

            2.

            . . .

            X . . . . . . . . . .             Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

            (semnătura persoanei care a primit copii ale documentelor medicale)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri