Blog

Indemnizatia de crestere copil

Indemnizatia de crestere copil Cazuri de nesuspendare a intregii activitati


Conform art. 2  alin (1) din OUG nr. 111/2010,  toate persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  beneficiaza de concediu pentru creşterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizatie lunara.

Alin. (2) al aceluiasi art. prevede ca indemnizatia cuvenita este in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.
 
Noma metodologica de aplicare a OUG nr. 111/2010 din 19.01.2011 stabileste, insa, cazurile cand persoana indreptatita la indemnizatie nu trebuie sa se suspende din toate activitatile desfasurate concomitent.

Astfel,  conform art. 7 din Norma, concediul prevazut la art. 2 din OUG nr. 111/2010 se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita, iar pe perioada concediului, regula este ca raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei indreptatite sa se suspende.

Exceptia, insa, este prevazuta de alin (4) a art. 7 din Norma prin aceea ca se prevede ca, in situatia in care persoana indreptatita realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel putin uneia din activitati, insa numai daca persoana in cauza nu realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel nu depaseste de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin (2) din OUG nr. 111/2010.

Prin urmare, atunci cand o persoana realizeaza venituri impozabile din mai multe surse isi poate continua activitatea partial, aceasta fiind obligata insa se se suspende din cel putin o activitate, iar venitul impozabil realizat din activitatea/activitatile nesuspendate trebuie sa nu depasesca de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilita de legiuitor.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri