Blog

Modalitati de compensare a datoriilor reciproce

Modalitati de compensare a datoriilor reciproce Procedura extrajudiciara sau procedura judiciara?

Asa cum este stabilit prin art. 3 din Hotararea nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuării blocajului financiar si a pierderilor din economie, si a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, procedura de compensare se poate face extrajudiciar numai pentru creante certe, lichide si exigibile si numai prin ordine de compensare, respectiv cu utilizarea Ordinului de compensare descris in anexa 2.1 a Regulamentului de compensare instituit prin Hotararea 685/1999, hotarare care stabileste ca este interzisa utilizarea altor documente de compensare in afara celor prevazute in Regulamentul de compensare aprobat prin Hotararea nr. 685/1999.

Pe scurt, prin hotarare s-a stabilit ca, pentru facturi cu valori mai mari de 10.000 lei, compensarea datoriilor neplatite la termenele scadente se va realiza numai in conformitate cu prevederile Regulamentului de compensare aprobat prin Hotararea nr. 685/1999 si cu respectarea cadrului institutional stabilit prin OUG nr. 77/1999, iar pentru suma reprezentand contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei, inclusiv compensarea reciproca intre contribuabili, persoane juridice, se poate efectua si in afara cadrului institutional creat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999, dar pe baza acelorasi formulare - ordin de compensare asa cum acesta este prezentat in Anexa nr. 2.1. a Regulamentului de compensare stabilit prin HG nr. 685/1999.

Practic,
- in cazul datoriilor reciproce care depasesc 10.000 de lei, compensarea se va realiza, conform Regulamentului, doar pe baza ordinelor de compensare, a unor formulare tipizate si numai prin intermediul Serviciului de Compensare din cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
Astfel, in baza datelor transmise de firme, Compartimentul de analiza din cadrul Serviciului de Compensare al Institutului de Management si Informatica va identifica posibilitatile de compensare posibile si le va prezenta inspectorilor de compensare, urmand sa se stabilesca in cateva zile sedinta pentru compensare. Dezbaterile din sedinta se vor consemna intr-un proces-verbal de sedinta, in prezenta si sub semnatura inspectorilor de compensare, iar la final, Compartimentul de decontari va emite ordinul de compensare si va inregistra procesul-verbal de compensare. Ordinul de compensare va purta semnatura emitentului si ale inspectorilor de compensare, reprezentanti ai persoanelor juridice participante la procedura de compensare.
- in cazul datoriilor reciproce care au un cuantum sub 10.000 lei, compensarea se poate realiza intre firme in mod direct, fara a fi obligatorie urmarea procedurii de compensare stabilita de Regulament, insa, si in acest caz, compensarea trebuie realizata numai pe baza formularelor tipizate - ordine de compensare.

In concluzie, din punct de vedere fiscal, ordinul de compensare este documentul justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii.

O alta modalitate de stingere a datoriilor reciproce este reprezentata de posibilitatea introducerii unei actiuni in fata instantei in vederea obtinerii unei hotarari de compensare a datoriilor reciproce.

Prin urmare, in plus fata de cele aratate mai sus, ar putea fi luata in calcul si procedura de compensare in fata instantei, caz in care datoriile ar putea fi compensate in lipsa acordului celeilalte parti sau daca cealalta parte va fi de acord, instanta ar putea lua act de vointa partilor si ar pronunta o hotarare de compensare a datoriilor.

In acest caz, hotararea judecatoresca va reprezenta documentul justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii datoriilor reciproce.Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri