Blog

Obligatia de declarare a beneficiarului real. Modalitati de depunere a declaratiei. Sanctiunea in caz de nedepunere a declaratiei.

Obligatia de declarare a beneficiarului real. Modalitati de depunere a declaratiei. Sanctiunea in caz de nedepunere a declaratiei. Cine poate fi beneficiarul real?

In sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, beneficiar real poate fi orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

De exemplu, in cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990 beneficiarul real poate fi:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct;

Obligatia de declarare a beneficiarului real.

Persoanele juridice supuse înregistrării la Registrul Comerțului au obligatia sa depuna la Registrul Comerțului o declarație privind beneficiarul real la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare a declarației. 

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Trebuie stiut ca, si asociațiile și fundațiile trebuie să realizeze cerințele de conformare la prezenta lege, respectiv au obligatia de a declara beneficiarul real.

Modalitati de depunere a delaratiei privind beneficiarul real.

Declarația privind beneficiarul real se poate da, fie direct în fața reprezentantului Registrului Comerțului sau se poate da in fata unui notar public iar ulterior se poate transmite direct sau prin reprezentant, în forma autentică, la ONRC.

Sanctiunea nedepunerii declaratiei.

Sanctiunea pentru nerespectarea obligatiei de a depune declaratia privind beneficiarul real este prevazuta la art. 57 din Lege si consta in amendarea reprezentantului legal al persoanei juridice cu o amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei, iar daca in termen de 30 de zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale, reprezentantul legal nu se conformeaza obligatiei de a inregistra declaratia, Oficiul Registrului Comertului, tribunalul sau tribunalul specializat va putea solicita dizolvarea persoanei juridice.

Comentarii

Lasa un comentariu

Notifica-ma pe email cand sunt raspunsuri